Tema 1 - Hvem er jeg?

Introduksjon

Målet med dette temaet er at du får mulighet til å tenke gjennom hvem du er og hvordan det er å være deg. I tillegg kan du tenke gjennom historien din og sette ord på det du har erfart.

  • Å være ung med langvarige helseutfordringer er forskjellig fra person til person og oppleves på ulike måter. Veldig  mange forhold spiller inn, som ulike typer og grader av funksjonsvariasjon eller sykdom, støtte fra andre og hvordan du opplever det. Samtidig er det mange likheter i de erfaringene vi mennesker har, også som unge.

  • Det å være i en «annerledes» situasjon har gitt deg annerledes erfaringer og dermed andre følelser, tanker og reaksjoner. Du kan tenke at ”det er nok bare meg som har tenkt disse tankene”, men det er som oftest slik at noen andre også har tenkt dem.

  • Det å se deg selv ”utenfra” vil gjøre deg mer bevisst på hvem du er og gi deg noen nye oppdagelser. Å sette ord på din egen historie er en god måte å bli mer oppmerksom på hva som har vært til hjelp for deg og gitt deg nye muligheter, til tross for utfordringene du har møtt.

.