Pust og ressurser

Om «ressurser»

I dette programmet bruker vi begrepet «ressurs» om de evnene, kreftene og mulighetene du har i ditt liv. Målet er at du kan bli mer bevisst på dem for å leve et bedre liv. Alle har noen ressurser. Dine ressurser kan du i stor grad styre og utvikle.

 

Ressurser kan være:

 • penger
 • naturressurser
 • en mobil telefon
 • transport
 • andre mennesker
 • skole, jobb
 • helsevesen
 • rettigheter
 • hjelpemidler

Du har også mange ressurser i deg selv, som:

 • egenskaper
 • verdier
 • tanker
 • evner
 • følelser
 • krefter og energi
 • humor
 • søvn

Om "pust"

I dette programmet har vi valgt å bruke «pust» som en metafor for de ressursene du har.

Vi mennesker har en viss mengde ressurser, det vil si at vi bare har plass til noe luft i lungene våre. Det kan sammenlignes med at vi har begrenset tid og krefter som vi må fordele på det som det er mulig å gjennomføre.

Når du er bevisst på dette, kan du bestemme aktivt hva du vil bruke «pusten» din til, og hvordan du kan bruke den på best mulig måte. Da kan du oppdage at du allerede bruker pusten din bra, men også at du ønsker å gjøre noen forandringer.

Pusten henger tett sammen med følelsene dine, og følelsene igjen påvirkes av hva du har erfart og hvordan du oppfatter situasjonen du er i. Følelsene dine og pusten vil også påvirke kroppens reaksjoner.

I hvert tema, skriver vi litt om «pust» etter filmen. Her utfordrer vi deg til å tenke over hva som kan påvirke pusten din, og hvordan du bruker den i ditt daglige liv.

Du kan øve opp pusten din både for bedre utholdenhet, men også for å roe deg ned.

Om det å «mestre»

Med «å mestre» mener vi å håndtere livet på best mulig måte – bruke dine ressurser best mulig.

Det å mestre forbinder vi ofte med å få det til, være «en mester».  At du «mestrer» ditt liv betyr i dette programmet at du er den som bestemmer over ditt liv. Det betyr ikke at du må klare alt selv, på egen hånd.

Dette programmet er et mestringsverktøy, det vil si et verktøy som kan bidra til at du kan møte eventuelle vanskelige oppgaver, men også utfordrende tanker, følelser, relasjoner og valg i livet på din best mulige måte.

pust og ressurser