Ung livsmestring

Et pedagogisk mestringsverktøy
utviklet
i samarbeid med
unge med ulike helseutfordringer

STØTTET-AV-DAM-_DARKBLUE_CMYK

Velkommen til «Ung Livsmestring»

Du har mange ressurser som du kan bli mer klar over, både i deg selv og omgivelsene dine. Målet med «Ung livsmestring» er å gi deg en mulighet til å stoppe opp og oppdage mer om disse ressursene og hvordan de kan styrke deg.

Med denne nettsiden ønsker vi å utfordre deg til å sette deg ned, gi deg selv tid til å gå inn i temaene og refleksjoner knyttet til dem. Bare du kan gjøre dine oppdagelser. Det finnes ingen riktige eller gale svar.

«Ung livsmestring» gjelder hele livet ditt. Det du blir mer bevisst på, kan du gjøre noe med. Da kan du sette ord på hva du ønsker i hverdagen, bidra til gode planer for deg, og øke din livsglede. Bare du kan leve ditt liv!

«Det var først da jeg gikk skikkelig inn i spørsmålene og tenkte en gang til, at jeg kom på noe nytt som er viktig for meg»

-Ung etter gjennomført «Ung livsmestring»

Innhold

Nettsiden er bygget opp av seks tema. Hvert tema starter med en animasjonsfilm som illustrerer det sentrale innholdet. I tillegg kommer det oppgaver og spørsmål til deg, etterfulgt av eksempler fra andre unges tanker og erfaringer. Vi anbefaler at du legger forholdene til rette slik at du kan være i fred når du gjennomfører oppgavene, så du får konsentrert deg om temaene. Før du begynner er det fint om du leser «Råd og tips» fra oss!

For å få best utbytte av kurset og bli mer bevisst eller gjøre nye oppdagelser om deg selv, er det fint om du er oppmerksom og tar deg tid til å gjennomføre alle oppgavene. Ta gjerne bare ett tema om gangen. Da kan du tenke etter og prøve ut noe nytt før du går i gang med neste tema. Det kan ta tid, det er krevende, men mange har erfart at det er nyttig – også over tid.

 

 

«Man utvikler seg når man utfordrer seg selv».
-Ung etter gjennomført «Ung livsmestring»

«Det var uvant.. og hjelpsomt»
-Ung etter gjennomført «Ung livsmestring»

 

En liten hilsen til deg fra tidligere deltakere i ungdomsgrupper ved Ahus

Intro film til Ung livsmestring

Meny