Noen å snakke med

Denne ressursen blir du minnet om under flere av oppgavene og til slutt i de fleste temaene på nettsiden. Tema 1 og særlig tema 5 tar opp det å ha noen å snakke med. Vi minner deg på dette fordi andre unge har understreket verdien av det å dele egne opplevelser og tanker med andre. Om du blir lei deg eller føler deg alene er det vanlige menneskelige reaksjoner. Da er det fint å ta kontakt med noen.

Har du noen du snakker godt med og som du kan kontakte? Det kan være mor eller far, en venn eller en annen voksen. Det kan også være fint å møte en som ikke kjenner deg så godt fra før, som ikke har så sterke følelsesbånd til deg.

Her er noen forslag til steder du trygt kan henvende deg for kontakt med andre ungdommer eller med erfarne fagpersoner.

Nyttige lenker