Om programmet

Karen Therese Sulheim Haugstvedt (tv.) var tidligere spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi (MNFF). Hun er ansatt ved Akershus universitetssykehus HF, Avdeling samhandling og helsefremming (siden 2000), og hun har ledet flere prosjekter der pasienter og pårørende beskrev hvordan de oppdaget egne ressurser og muligheter for livsmestring (PhD 2012). Ut fra deres erfaringer har hun utviklet metodikk for helsefremming; Self Awareness through Values and Emotions (SAVE). Hun ledet utprøvingen i pilotprosjektet «Ung Medvirkning og Mestring» (UMM) på Ahus.

 

Ashley Ellen Lunde (th.) er utdannet Physician Assistant fra USA og også ansatt ved Avdeling samhandling og helsefremming (siden 2016). Hun har hatt et nært samarbeid med Karen Therese, og har grundig kunnskap om helsefremmende arbeid og metodikken SAVE. Hun har også erfaring med design og sosiale medier og var prosjektleder for «Ung livsmestring».

Arbeidsgruppe (ungdommer)

Jenny Schøyen

Jenny

Sara El Mansouri

Sara

Ayesha Farooq

Ayesha

Bakgrunn til programmet

«Ung livsmestring» er et forskningsbasert pedagogisk mestringsverktøy. Målet er å styrke unge mennesker gjennom at de oppdager og erfarer mer om sine ressurser og muligheter

Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap om personorienterte helsefremmende prosesser gjennom flere prosjekter, herunder en 10-års oppfølgingsstudie. Denne metodikken (SAVE) er utviklet fra deltakernes beskrivelser av hva som bidro til at de kunne oppleve bedre livsmestring til tross for ulike sykdommer og funksjonsvariasjoner.

Metodikken ble tilrettelagt for grupper til unge i prosjektet Ung Medvirkning og Mestring ved Ahus (UMM, 2012-2014). Målsetningen var bedre mestring for unge med langvarige helseutfordringer. Prosjektet ble gjennomført i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i samarbeid med Unge funksjonshemmede (UF) og Nasjonalt nettverk for unges helse (NNUH). Med bakgrunn i prosjektet ble det etablert et lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, “Helt Sjef!” Kunnskap fra UMM er også beskrevet i en ekstern evaluering fra Rambøll. Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) og NK LMH finansierte prosjektet.

Ved Ahus har ungdom og fagpersoner samarbeidet videre for tilbud som kan nå ungdom med langvarige helseutfordringer og mobilisere deres styrke. Seks av ungdommene fra UMM på Ahus har delt sine erfaringer i fire kortfilmer som ligger på YouTube (“Sammen ser vi nye muligheter”). Dette er grunnlaget for innholdet i programmet «Ung livsmestring».

Forandringer til et bedre liv

Det å «oppdage» krever tid til konsentrasjon, innlevelse og ettertanke – og det å oppleve de nye erfaringene som ligger i å skulle gjøre noe nytt. Oppgavene, men også tid mellom temaene har vært viktig for å kunne gjøre oppdagelser og prøve noen forandringer I egen hverdag. Vi utfordrer deg til å bruke den tiden du trenger for å gjennomføre programmet.

Forandringer er krevende, men samtidig en naturlig konsekvens når du oppdager noe nytt. Når du oppdager mer av hva som er viktig for deg og hva som gir deg energi kan du bli bedre kjent med deg selv og dine ressurser. Her er vi forskjellige, og det er du som kan finne ut hvordan du vil leve livet ditt. Det som er flott er at vi mennesker kan tåle store utfordringer og samtidig leve verdige og rike liv.

Vi ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere som gjorde programmet mulig!

  • ungdommene (fra UMM) som har deltatt i arbeidsgruppen både med utvikling av filmene og nettsiden. De har også gjennomført og evaluert nettsidens innhold. I tillegg har de vært med å rekruttere deltakere til den endelige utprøvingen av nettsiden
  • de unge som har prøvd ut og evaluert nettsiden, enten i grupper på Ahus eller gjennom tlf-intervjuer rundt i landet
  • representanter fra Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) for samarbeid om søknad og gjennomføring av prosjektet
  • Sunstone Film og Vidi AS, for samarbeid rundt produksjon av nettsiden
  • Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) som har gitt midler til prosjektene
  • alle unge og foreldre som deltok i pilotprosjektet UMM på Ahus (2013-15) og var med på film. De la et verdifullt grunnlag for programmet og for videre utvikling sammen med prosjektgruppen den gangen: Knut Andersen, Einhild Selnes og Karen Therese Sulheim Haugstvedt, I tillegg har vi hatt mange verdifulle, entusiastiske støttespillere! Takk!