Råd og tips

Nettsiden er delt opp i seks tema. Hvert tema består av en introduksjon til innholdet, en animasjonsfilm, samt tilhørende oppgaver som bygger på hverandre og med spørsmål som du kan tenke over. I tillegg er det med noen tanker og erfaringer fra andre unge.

Ungdommer som har gjennomført nettsiden har erfart at det tar litt tid å gå inn i temaene. De har brukt alt fra 30 minutter til 2 timer på et tema. Det var når de virkelig tenkte gjennom oppgavene og spørsmålene at de oppdaget noe som var nyttig for dem.

Vi arbeider i forskjellig tempo, så se an selv hvor mye tid du vil sette av for ikke å bli forstyrret underveis. Hvis du ikke blir ferdig med et tema, kan du enkelt gå tilbake der du avsluttet.

gutt på stein - råd og tips

"Arbeidsbok"

Du husker bedre og blir mer bevisst når du skriver ned det du oppdager underveis i temaene. Derfor anbefaler vi at du bruker et verktøy som du både kan skrive og tegne med, velg det som fungerer best for deg. Det kan for eksempel være en arbeidsbok uten linjer, Ipad, mobil telefon eller nettbrett; velg noe som fungerer for deg. ”Tegninger” kan være konkrete bilder som du ser for deg, eller det kan være former med de fargene du liker. Det er ikke resultatet som er viktig, men det du kommer på underveis. Du velger selv hvordan du vil ta vare på det du oppdager.

Det å finne dine ord og farger

  • Det kan føles som mye jobb å måtte finne fram verktøy til å bruke i oppgavene, men husk at det du ser og har skrevet ned vil påvirke deg sterkere.
  • Du kommer ofte på noe mer når du skriver.
  • Du kommer på andre perspektiv og ideer når du bruker farger og former, «tegner», enn når du skriver.
  • Det å jobbe med form og farge aktiverer hjernen på en annen måte og kan gi deg nye tanker og dermed bedre innsikt og forståelse.
  • Du husker lettere farger og bilder enn ord.

Hvordan du kan gjennomføre "Ung livsmestring"

  • Vi anbefaler at du sitter et sted hvor du får stillhet og ro mens du gjennomfører temaene. Gjør dem der det passer for deg, men unngå å gjøre dem på bussen for eksempel.
  • Ta gjerne bare ett tema om gangen og la det gå litt tid mellom hvert tema. Da får du tid til å tenke etter og kanskje finne noe du vil forandre på før neste tema.
  • Mange av oppgavene presenteres både som lyd-fil og tekst.

Oppgaver

Vi oppfordrer deg til å ta deg selv på alvor gjennom dette programmet. Det viktigste er at du selv oppdager mer om hvem du er, hva du vil og hva du gjør, som hvilke valg du tar.

Nettsiden har ulike typer oppgaver knyttet til temaene. Noen oppgaver vil du nok like bedre enn andre, og noen vil føles viktigere for deg. Kanskje liker du å skrive eller bruke farger, eller kanskje liker du det ikke. Vi oppfordrer deg likevel til å skrive noen stikkord og finne noen farger. Hvis noe er helt uaktuelt for deg nå, så skriv gjerne en setning om dette. Kanskje du heller velger å komme tilbake til oppgaven senere. Husk, du gjennomfører oppgavene på din måte og for deg selv.

Etter hver oppgave finnes det flere refleksjonsspørsmål som kan hjelpe deg til å tenke litt mer. Du trenger ikke svare på alle spørsmålene, men tenk over og velg dem som er aktuelle og nyttige for deg nå. De andre kan du eventuelt ta en annen gang.

For deg selv eller sammen med andre?

Tidligere ungdomsdeltakere har understreket verdien av å møte andre som er i en lignende situasjon; det å være sammen. Du kan gjerne finne noen du kan snakke med om oppgavene, eller du kan velge å gjøre oppgavene sammen med noen. Det viktigste er dine egne erfaringer og tanker! Du kan også se deg selv utenfra, og tenke over hvem du er, helt alene.

Forandringer

Bare det du kan sette ord på, kan du bli bevisst.
Bare det du er bevisst, kan du reflektere over.
Bare det du reflekterer over kan du gjøre noe med.
Bare det du kan gjøre noe med kan skape en forskjell.

 

Det krever skikkelig innsats å virkelig gjøre noe på en ny måte: Når du oppdager noe nytt, kan det hjelpe deg å tenke «Hva nå?» «Hva vil jeg gjøre med dette?» Du må selv vite hva du skal gjøre, når du har mulighet til å gjøre det og hvordan det kan gjennomføres. Se om du kan finne det som kan være et lite mulig ”neste steg” for deg.

Selv om det er noe som bare tar ”litt tid”, så vil det være vanskelig for deg å huske på noe som er nytt i hverdagen. Tenk skikkelig gjennom hva som kan hjelpe deg til å huske det! Sett for eksempel på en alarm eller skriv ned på en lapp. Det kan også føles uvant og rart de første gangene – kanskje tenker du at andre vil reagere?

”Jeg kan gjøre en forskjell i livet mitt!” – Det er en viktig erfaring flere tidligere deltakere har sagt har betydd mye for dem.