Kontakt oss

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om programmet og generelle kommentarer til nettsiden.

Tilbakemeldinger til programmet kan sendes til Karen Therese Sulheim Haugstvedt eller Ashley Ellen Lunde ved Akershus universitetssykehus HF:

Generelle kommentarer til nettsiden kan sendes til Ashley Ellen Lunde ved Akershus universitetssykehus HF:
ashley.ellen.lunde@ahus.no